Certyfikowane kursy online

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest praktyczni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach obecnych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w dziale ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, stosowanych w klubu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które działają w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny stanowić odpowiednie certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Stanowią owo w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w zasadzie, powinien być zbudowany razem z wprowadzonymi w niej podstawami, co w praktyce jest jechać do ograniczenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa pracowników i urządzeń (oraz środowiska) grających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.