Edmund pospiech

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Jak na bliskiej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów rzuca się różne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest oczywiście woda. Lecz nie w każdym przypadku można się nią podawać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z ostatniego, że ważna ją łączyć jedynie w mieszkaniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie składa to, iż nie ważna z niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Dodatkowo w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.