Para wodna znajdujaca sie w atmosferze znajduje sie w wiekszosci w jakiej czesci

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją jedynie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niewielki ciężar właściwy a w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy prawdopodobnie żyć wdrażana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej efektywne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna wyłącznie w tych pomieszczeniach, co do jakich nosi się pewność, że nie siedzą w nich pracownicy. Z opieki na pełne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być niekorzystna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.