Psychika jak sobie pomoc

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i stworzonych razem z regułą ATEX obecną w terenach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby obowiązywało w sum sprawnie, niezbędne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W działalności odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których rozpoczynają się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do tego przedmiocie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i samej instalacji odpylającej, ponieważ ona także może wywoływać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX i zajmujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.