Remanent a zamkniecie firmy

W przypadku gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zainteresować się nie tylko sprawami związanymi głównie z pracą, ale również kasą fiskalną. Nie ważna ot właśnie o niej stracić, pomimo iż mówimy ją jak szpiega, który kontroluje nasz obrót wartością a jaka da wszystkim wiedzy Urzędowi Skarbowemu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Kasa fiskalna i skończenie prac? To wydarzenie zadaje sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest założony w Prawu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w historii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet z elementu jej stanięcia u producenta. Regulują same proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A wtedy w naukę rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w okresie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy jeszcze złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z listy. Na jeden koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy stworzyć tegoż w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie stawia na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak zapewne się domyślasz, raporty są na planie porównanie tego, co stało odczytane z kasy spośród tym, co podawałeś w deklaracjach miesięcznych lub kwartalnych. By uniknąć niezbyt miłej sytuacji ciekawym planem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który porównasz ze naszymi deklaracjami VAT. Będziesz brał okazję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto również wspomnieć, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, czyli jako podatnik czerpali z ulgi na kwotę fiskalną. Musimy jeszcze wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była używana krócej niż 3 lata, musimy wtedy dokonać zwrotu ulgi, z której użyli przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie energii i kasy fiskalnej toż pełne przedsięwzięcie, którego będziesz musiał się podjąć. Jeśli zakończenie prac, i tymże samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, spotkało w czasie szybszym niż 3 lata - będziemy musieli oddać ulgę, którą dostaliśmy na kwotę fiskalną.