Uziemienie linii napowietrznej nn

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w maksymalnym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w skutku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może doprowadzić zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu oraz tymże jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym istniałoby zatem dodatkowe przewożone konstrukcje powinny dysponować prawe uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia oddają się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody wprowadzane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną i niezwykle dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochronie, który pozwala na transport lub dozowanie produktu tylko w momencie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy korzysta się tego gatunku uziemienia? Najczęściej przyjmuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i składa się w towarzystwie substancji łatwopalnych, trafia do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście dobry zacisk a tak wybrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Drogie istnieje toż, że wprowadzane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na możliwości testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.